ნაწარმოებებიავტორი: მათე
ჟანრი: პოეზია
9 აგვისტო, 2009


სიღამეი...... სიღამეიო.... და

                    ,,უფსკრული უფსკრულსა ხადისა ჴმითა ზე-გარდამოსაქანელთა შენთაჲთა;
                      ყოველნი განსაცხრომელნი შენნი და ღელვანნი შენნი მე ზედა -- გარდამჴდეს.’’
                                                                                                                                      ფსალმუნნი 41.7

და ამ ძრწოლათა სიღამეი გადმოვიარე....

თუმც ფიქრთა ვიწრო დერეფანში დავრჩი მჯდომარე...
მიწყალე...
წყალმა ჩაიარა...რა წყალმა, ნეტავ?....
დელგმააო..და ელვანი სვეტად....

სიღამეი.... სიღამეიო... და
ყაისნაღით ვქსოვ სამიწესა...
დასაფარს ღამით....
ნეტარი?!.... წამით...
თვალდახუჭული მლოცველი ვარ...
მიწყალე ჟამი!
იქითაც  უნდა მიმეხედა,
გამომეხვეტა,
ყოველი სიმი გამელესა,
გული მელექსა....

სიღამეი...სიღამეიო..... და
გარდახდომილი ზღაპრად მეწერა... შემომეწერა
უსტარი ტანად ნაფერი და წამწამ- ნაღები,
ვით მწვანე ველი ნარეკ- ზმუილ- შემოკვდომილი...
გადავატარე ათასი...თუმც  დამრჩა ცდომილი....

სიღამეი...სიღამეიო....და
გამიუფსკრულდა ნათქვამი აქ....
ახალი ღელვა.... ვინ დამიბრუნა განსაცხრომელი მე
მკლავთა შენთა..... დანა-მკლავდა, თუ?.....
ვისღა ეჯერა...რომ მოეხედა...

სიღამეი.... სიღამეიო....და
აღარ მეჯდა მხარზე პეპელა...
თან ფუჭი კოცნით გულდანაწყვეტი ...
უღელს შევები.... აქ კი წავები...?!....
და იმგვარნი ღელვანი შემხვდნენ,
ზღვანიც ჩაყუჩდნენ...მათი მნახველნი,
ნაოტები...ნაძირს ჩავედი.....

სიღამეი...სიღამეიო....და
ნაგულვანები ათასთა მდევთა...
გულმოულბობი შიშით  მეძებდა....
მეისრეთა ყურდაგდებული
ჩურჩული გველთა....

და უფსკრულთა ფსკერნიც განირჩა,
როცა გადიწვა ველთა ბიბინი
მიწის კივილით....სიღამეი...სიღამეიო....და

პირამოვსებულს, უძროდ შთენილს,
მიმწარე ცრემლი,  მიტკბე ღიმილი,
და ისევ გესავ....სიღამეი.... სიღამეიო.... და

გადასუდრული, ათას- ნაკემსი ცა გადაირღვა,
პეპელა კი შარა გზაზე წითლად ჩენილი, შემომაფრინდა,
თან ღიმილის სიმწარეს თუ ცრემლის სიტკბოს ისევ დამპირდა....

და ამ ძრწოლათა სიღამეი  გადმოვიარე....

სიღამეი.... სიღამეიო...და.....
აქ დამათენდა.
                                                        8 აგვისტო, 2009 წელი.

კომენტარები ილუსტრაციები რეცენზიები