ნაწარმოებები


გამარჯვებას ვუსურვებთ გმირ უკრაინელ ხალხს რუს აგრესორზე. დიდება უკრაინას !!!     * * *     Сла́ва Украї́ні !!!

ავტორი: ადვოკატი კახაბერ როდინაძე
ჟანრი: კრიტიკა-პუბლიცისტიკა
22 აგვისტო, 2017


მათემატიკური ანალიზი: 1980-იანი წლების ე.წ. ”ეროვნული მოძრაობის” წევრების ნაციონალური და კუთხური წარმომავლობა, პოლიტიკური და რელიგიური შეხედულებები, ინტელექტუალური შესაძლებლობები

მათემატიკური ანალიზი: 1980-იანი წლების ე.წ. ”ეროვნული მოძრაობის” წევრების  ნაციონალური და კუთხური წარმომავლობა,  პოლიტიკური და რელიგიური შეხედულებები, ინტელექტუალური შესაძლებლობები

///////////////////////////////////////////////
(სტატია გამოქვეყნებულია 2017 წლის 22 აგვისტოს მდგომარეობით)

მეგობრებო, დახმარებას გთხოვთ, მოდი ერთად დავწეროთ ეს სტატია

მოდი ერთად ვნახოთ, 1980-იანი წლების ე.წ. ”ეროვნული მოძრაობის” წევრები რამდენად ეროვნულები იყვნენ,  და მათ მიერ დაწყებული პროცესის შედეგი ხომ არ არის ის, რა დღეშიც საქართველო დღეს არის

///////////////////////////////////////
თავი პირველი
1980-იან წლების ე.წ. ”ეროვნული მოძრაობის” წევრების  სიითი შემადგენლობა
1. --ია
2. --ია
3. --- ია
4. --ია
5.---ძე

///////////////////////////////////

თავი მეორე
1980-იანი წლების ე.წ. ”ეროვნული მოძრაობის” წევრების  ნაციონალური  შემადგენლობა
1. ქართველები --- %
2. არა-ქართველები (მათ შორის, ებრაელები ---%,  სომხები --% , ---- %)

//////////////////////////////////

თავი მესამე
1980-იანი წლების ე.წ. ”ეროვნული მოძრაობის” წევრი ქართველების  კუთხური  შემადგენლობა
1. მეგრელები %
2. არა-მეგრელები (მათ შორის, გურულები ---% , იმერლები ---%, აჭარლები,  --- 0 % )

/////////////////////////////////


თავი მეოთხე
1980-იანი წლების ე.წ. ”ეროვნული მოძრაობის” წევრების  პოლიტიკური შეხედულებები (კომუნისტური, სოციალისტური, თუ ანტი-კომუნისტი, ანტი-სოციალისტური, თუ ნაცისტური, ფაშისტური, თუ რაიმე სხვა)
1. კომუნისტური  0%
2. სოციალისტური  0%
3. ანტი-კომუნისტური, ანტი-სოციალისტური,  100 %
4. ნაცისტური, ფაშისტური, -- თუ იყო, ვინ?  ---%

/////////////////////

თავი მეხუთე
1980-იანი წლების ე.წ. ”ეროვნული მოძრაობის” წევრების  რელიგიური შეხედულებები (ქრისტიანული საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მიმდევრები, ქრისტიანული არა-მართლმადიდებელი მიმდინარეობის მიმდევრები, იუდეველი, მუსლიმანური, თუ რომელიმე სხვა)
1. ქრისტიანული საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მიმდევრები  ---%
2. ქრისტიანული არა-მართლმადიდებელი მიმდინარეობის მიმდევრები  ---%
3. იუდეველი ---%
4. მუსლიმანური  ---%

//////////////////////////

თავი მეექვსე
1980-იანი წლების ე.წ. ”ეროვნული მოძრაობის” წევრების მიერ შექმნილი ე.წ. ”არა-სამთავრობო ორგანიზაციების” დამფინანსებელი სახელმწიფოები  და ორგანიზაციები
1. აშშ,
2. დიდი ბრიტანეთი,
3. გერმანია,
4. სსრკ-ს კგბ, თუ იყო ასეთი,
5. მასონები (სოროსი, და ძმანი მისნი)

/////////////////////////////

თავი მეშვიდე
1980-იანი წლების ე.წ. ”ეროვნული მოძრაობის” წევრებიდან 1989 წლის 9 აპრილის მდგომარეობით ვინ ითხოვდა აჭარის ავტონომიის სტატუსის გაუქმებას, იმის მხედველობაში მიღებით, რომ
1. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის 1921 წლის 21 თებერვლის კონსტიტუციის 107-ე მუხლის თანახმად: ”„საქართველოს რესპუბლიკის განუყოფელ ნაწილებს — აფხაზეთს სოხუმის ოლქი, სამუსლიმანო საქართველოსა ბათუმის მხარე და ზაქათალას ზაქათალის ოლქი ენიჭებათ ადგილობრივ ავტონომიური მმართველობა“.
2. 1921 წლის 16 მარტის მოსკოვის ხელშეკრულების და 1921 წლის 13 ოქტომბრის ყარსის ხელშეკრულების თანახმად: „თურქეთი თანახმა არის საქართველოს დაუთმოს სუვერენიტეტი (”სიუზერენიტეტი” - ყარსის ხელშეკრულებით)  ქალაქ ბათუმსა და ბათუმის პორტზე, და იმ ტერიტორიებზე... რომლებიც ბათუმის ოლქს შეადგენენ... იმ პირობით, რომ... ტერიტორიის მცხოვრებლები... ისარგებლებენ ფართო ავტონომიით ადმინისტრაციული თვალსაზრისით, რაც უზრუნველყოფს ყოველი თემისთვის მის კულტურულ და რელიგიურ უფლებებს“,

1. თითქმის ან 100 %

//////////////////////////////////


თავი მერვე
2017 წლის მდგომარეობით ე.წ. ”ეროვნული მოძრაობის” წევრებიდან ვინ ითხოვს  აჭარის ავტონომიის სტატუსის გაუქმებას, იმის მხედველობაში მიღებით (უკვე ბევრჯერ აუხსნეს, დაუღეჭეს, და წესით თავში უკვე უნდა შესულიყო), რომ 
1. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის 1921 წლის 21 თებერვლის კონსტიტუციის 107-ე მუხლის თანახმად: ”„საქართველოს რესპუბლიკის განუყოფელ ნაწილებს — აფხაზეთს სოხუმის ოლქი, სამუსლიმანო საქართველოსა ბათუმის მხარე და ზაქათალას ზაქათალის ოლქი ენიჭებათ ადგილობრივ ავტონომიური მმართველობა“.
2. 1921 წლის 16 მარტის მოსკოვის ხელშეკრულების და 1921 წლის 13 ოქტომბრის ყარსის ხელშეკრულების თანახმად: „თურქეთი თანახმა არის საქართველოს დაუთმოს სუვერენიტეტი (”სიუზერენიტეტი” - ყარსის ხელშეკრულებით) ქალაქ ბათუმსა და ბათუმის პორტზე, და იმ ტერიტორიებზე... რომლებიც ბათუმის ოლქს შეადგენენ... იმ პირობით, რომ... ტერიტორიის მცხოვრებლები... ისარგებლებენ ფართო ავტონომიით ადმინისტრაციული თვალსაზრისით, რაც უზრუნველყოფს ყოველი თემისთვის მის კულტურულ და რელიგიურ უფლებებს“,

1. თითქმის ან 100 %

/////////////////////////////////


თავი მეცხრე

1980-იანი წლების ე.წ. ”ეროვნული მოძრაობის” წევრების  ინტელექტუალური შესაძლებლობები, ანუ როგორ უნდა შეფასდეს იმ ადამიანების ინტელექტუალური შესაძლებლობები, რომლებიც, ერთი მხრივ, ითხოვდნენ რა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის 1921 წლის 21 თებერვლის კონსტიტუციის აღდგენას, რომლის 107-ე მუხლის თანახმად: ”„საქართველოს რესპუბლიკის განუყოფელ ნაწილებს — აფხაზეთს სოხუმის ოლქი, სამუსლიმანო საქართველოსა ბათუმის მხარე და ზაქათალას ზაქათალის ოლქი ენიჭებათ ადგილობრივ ავტონომიური მმართველობა“, და მეორე მხრივ, აცხადებნენ  რა, რომ 1989 წლის 9 აპრილის მდგომარეობით საქართველო ოკუპირებული იყო რუსეთის (სსრკ-ის) მიერ, და შესაბამისად, თურქეთი სცნობდა 1921 წლის 16 მარტის მოსკოვის ხელშეკრულებას და 1921 წლის 13 ოქტომბრის ყარსის ხელშეკრულებას, რომელთა თანახმად „თურქეთი თანახმა არის საქართველოს დაუთმოს სუვერენიტეტი (”სიუზერენიტეტი” - ყარსის ხელშეკრულებით)  ქალაქ ბათუმსა და ბათუმის პორტზე, და იმ ტერიტორიებზე... რომლებიც ბათუმის ოლქს შეადგენენ... იმ პირობით, რომ... ტერიტორიის მცხოვრებლები... ისარგებლებენ ფართო ავტონომიით ადმინისტრაციული თვალსაზრისით, რაც უზრუნველყოფს ყოველი თემისთვის მის კულტურულ და რელიგიურ უფლებებს“,  მაინც, 1989 წლის 9 აპრილს ითხოვდნენ  აჭარის ავტონომიის გაუქმებას.


1. ---ია, გენიოსი, თუ სხვა სიტყვაა საჭირო
2. ---ია, გენიოსი, თუ სხვა სიტყვაა საჭირო
3. ---ძე, გენიოსი, თუ სხვა სიტყვაა საჭირო

////////////////////

კახაბერ როდინაძე
ადვოკატი
ბათუმი, აჭარა
22.08.2017

კომენტარები ილუსტრაციები რეცენზიები