ილუსტრაციადაგნი- ცისკრის ვარსკვლავი ედუარდ მუნკი - მადონნა (დაგნის პორტრეტი) დაგნი და რაგნჰილდა დაგნი იუელი სოფელი სვეტიცხოველი ყვავილობისას
1 2 3 4 ... 204 205 206